Според бројките и бројките на холандскиот SER

Според бројки и бројки на холандската СЕР (Социјален и економски совет на Холандија), количината на холандско спојување е зголемена. Споредено со 2015 година, бројот на спојувања се зголеми за 22% во 2016 година. Овие спојувања главно се одвиваа во секторот услужни и индустриски производи. Исто така, компаниите во непрофитниот сектор со нетрпение се спојуваат. Доколку овие бројки ве охрабрат - како претприемач - да започнете да размислувате за спојувања, не заборавајте да обрнете внимание на важечкиот законик за спојување (Fusiegedragsregels)!

Сподели