Холандска адвокатска асоцијација

НОВА-лого

Холандската адвокатска комора е јавна професионална организација за правна професија. Во интерес на правилно спроведување на правдата, Адвокатската комора промовира правилна практика на правната професија и го следи квалитетот на услугите што ги даваат адвокатите.

Адвокатската комора е формирана од сите адвокати во Холандија. Покрај тоа, Холандија е правно поделена на единаесет региони, кои ги претставуваат јурисдикциите на судовите. Сите адвокати во регионот каде што имаат свои канцеларии заедно го формираат локалното адвокатско право. Адвокатите на Law & More секако се членови на локалното и националното собрание на адвокатите.

Law & More B.V.